Habitatge

Edifici d'habitatges

Fins a 2.800 nous habitatges públics en una cinquantena de promocions s'han gestionat durant el mandat 2015-2019, en què s'ha impulsat una estratègia d'habitatge amb la coordinació de tots els agents implicats en el territori per unificar criteris. La inversió efectuada per l'IMPSOL ha estat de 120,6 milions d'euros, i el manteniment dels plans de suport a les empreses municipals d'habitatge ha representat una inversió de 10,3 milions d'euros. En aquests quatre anys de gestió destaca la creació de l'operador metropolità d'habitatge públic i també, la creació de l'Observatori metropolità de l'Habitatge com a instruments d'actuació de la política metropolitana d'habitatge.

L'acord de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al mandat 2015-2019, signat en data 23 de juliol de 2015, té com a objectiu sectorial promoure polítiques públiques d'habitatge social d'abast metropolità.

D'acord amb els antecedents, l'AMB ha elaborat i aprovat un document de directrius de la política metropolitana d'habitatge 2016-2019, en el qual s'estableixen les eines i les estratègies que han de permetre dur a terme la consecució dels objectius fixats pel mandat polític.

L'AMB exerceix competències en polítiques de sòl i habitatge d'acord amb el que estableix la seva Llei de creació (Títol III, art. 36). Correspon a l'AMB definir polítiques metropolitanes de sòl i habitatge destinades a garantir la solidaritat intermunicipal, la suficiència i la viabilitat econòmica d'aquestes polítiques, així com garantir el dret constitucional a l'habitatge i el compliment dels principis establerts per l'article 3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005.

Igualment correspon a l'AMB fer tasques d'ordenació territorial per a la destinació de sòl a usos industrials i terciaris, impulsar promocions d'habitatge assequible i construcció d'equipaments públics sota comanda dels municipis metropolitans i altres que pugui rebre en delegació per conveni o per via consorcial.
 • Promocions d'habitatge públic de l'IMPSOL

  Amb l'objectiu de desenvolupar una veritable política basada en el principi del dret a l'habitatge, l'AMB ha treballat per garantir el mandat de solidaritat urbana en benefici dels col·lectius amb menys renda i ha dut a terme accions que han permès la construcció d'habitatge social.

  Al llarg del període 2015-2019 s'han gestionat fins a 2.776 nous habitatges públics en una cinquantena de promocions arreu dels municipis metropolitans. Aquesta dada inclou tant els que ja s'han lliurat com els que es troben en fase de licitació o execució, en projecte i amb convenis en tràmit.

  En favor de la consolidació del dret a l'habitatge, s'ha impulsat una estratègia metropolitana amb la coordinació del conjunt d'actors implicats en el territori de cara a unificar criteris i actuacions per eixamplar el parc d'habitatge públic i fer que es beneficiï de millores pel que fa a la qualitat constructiva, l'eficiència energètica i l'accessibilitat als parcs construïts.

  L'AMB disposa d'instruments administratius i mitjans propis que, junt amb els de les administracions locals, permeten fer el desplegament d'una política de promoció de sòl i habitatge públic, a través de la Direcció de Serveis d'Urbanisme, l'IMPSOL, el Consorci Metropolità d'Habitatge i els programes dels ajuntaments metropolitans.


  Promocions IMPSOL 2015-2019

  Urbanitzacions
  Municipi Sector Superfície Generat HPO Inversió
  Cornellà de Llobregat Pisa 3.397,70 m2 85 85 567.734,00 €
  Molins de Rei Les Guardioles 129.876 m2 680 363 9.419.738,84 €
  Sant Adrià de Besòs La Catalana 101.663 m2 1.380 527 4.089.485,34 €
  TOTAL 234.937 2.145 975 14.076.958,18 €
  Promocions acabades i entregades el 2018
  Municipi Carrer Habitatge Hab. de venda Hab. de lloguer Inversió
  Esplugues de Llobregat Pep Ventura 17 17 - 2.012.955,99 €
  Gavà Av. 8 de Març (B1) 143 143 - 25.736.007,09 €
  Montgat Joanot Martorell (18D) 40 40 - 4.620.196,85 €
  TOTAL 200 200 0 32.369.159,93 €
  Promocions en fase de licitació/execució i convenis en gestió
  Municipi Carrer Habitatge Hab. de venda Hab. de lloguer Inversió
  Cornellà de Llobregat Pisa 85 75 10 15.484.813,95 €
  Gavà Av. 8 de Març (B2) 136 136 - 19.676.111,81 €
  Molins de Rei Les Guardioles (Fase 1) 56 54 2 9.597.939,63 €
  Montgat Joanot Martorell (18C) 62 31 31 7.652.538,17 €
  Sant Boi de Llobregat Baldiri Net i Figueres (H2) 79 75 4 13.140.963,83 €
  Sant Feliu de Llobregat Pla (3a planta) 18 0 18 1.163.150,00 €
  TOTAL 436 371 65 66.715.517,39 €
  Promocions en fase de projecte i convenis signats
  Municipi Carrer Habitatge Hab. de venda Hab. de lloguer Inversió
  Castelldefels (HMB) Pietat 75 - 75 6.645.868,98 €
  Cornellà de Llobregat (HMB) Can Bagaria 66 - 66 4.348.556,00 €
  Masnou Caserna 40 40 - 3.896.080,00 €
  Masnou Illa Centre 62 62 - 6.299.051,20 €
  Molins de Rei Les Guardioles (Fase 2) 60 60 - 8.211.916,39 €
  Montgat Camí de les Bateries (18J) 39 22 17 5.019.535,37 €
  Montgat (HMB) Joanot Martorell (18A) 79 - 79 9.091.534,98 €
  Montgat (HMB) Joanot Martorell (18B) 62 - 62 7.431.021,62 €
  Sant Adrià de Besòs Av. de la Catalana (R19A) 58 58 - 10.758.676,25 €
  Sant Adrià de Besòs (HMB) La Catalana (R16) 57 - 57 8.069.964,57 €
  Sant Adrià de Besòs (HMB) La Catalana (R17) 57 - 57 8.069.964,57 €
  Sant Andreu de la Barca (HMB) Josep Pla 37 - 37 4.011.455,40 €
  Sant Boi de Llobregat (HMB) Baldiri Net i Figueres (H1) 84 - 84 16.445.608,24 €
  Sant Feliu de Llobregat Anselm Clavé 40 20 20 4.034.492,52 €
  Sant Feliu de Llobregat Pla (4a planta) 16 - 16 1.163.150,00 €
  Sant Just Desvern Carolina Catasús 7 (5T) 30 16 14 3.673.649,81 €
  Viladecans Jaume Balmes 2 22 22 - 3.460.209,51 €
  TOTAL 884 300 584 110.630.735,41 €
  Promocions en fase de gestió i convenis en tràmit
  Municipi Carrer Habitatge Hab. de venda Hab. de lloguer Inversió
  Badalona Manresà 30 30 -
  Badalona Pomar de Baix 54 23 23 -
  Badalona Progrés 199 17 17 -
  Badalona (HMB) Progrés 241 55 - 55
  Badia del Vallès (HMB) Saragossa s/n 32 - 32
  Castelldefels Albert Einstein 8 90 90 -
  Molins de Rei (HMB) Guardioles R10 40 - 40
  Molins de Rei (HMB) Guardioles R13 36 - 36
  Montcada i Reixac Quarters 88 88 -
  Sant Boi (HMB) Saló Central 55 - 55
  Sant Boi (HMB) Marianao 50 - 50
  Sant Cugat del Vallès (La Floresta) Estel 12-14-16-18 75 75 -
  Sant Cugat del Vallès (La Floresta) Verge de Montserrat 9-27 24 24 -
  Sant Vicenç dels Horts Camí de la Font de Sant Josep 9 36 36 -
  Sant Vicenç dels Horts Sant Antoni 24 24 -
  Sant Vicenç dels Horts Sector Bofarull 200 200 -
  Santa Coloma de Gramenet Eix Bruc 85 85 -
  Viladecans Sector Llevant Parcel·la 25 62 62 -
  Viladecans Sector Llevant Parcel·la 26 60 60 -
  Viladecans (HMB) Josep V. Foix 70 - 70
  Viladecans (HMB) Lluís Moré 25 - 25
  Viladecans (HMB) Sector Llevant Parcel·la 31 80 - 80
  TOTAL 1.257 814 443 0,00 €
  TOTAL 2.777 1.685 1.092 209.715.413
 • Programa de suport a les empreses municipals d'habitatge
  En el context econòmic que va marcar el període 2011-2015, les empreses públiques locals de promoció d'habitatge van haver de fer front a restriccions pressupostàries.

  El 26 de juliol de 2016 el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar la pròrroga del Programa de suport a les empreses municipals d'habitatge fins al desembre de 2017, prorrogable fins al desembre de 2018 amb justificació prèvia. També va autoritzar la modificació dels terminis dels contractes signats amb les empreses municipals i va establir una addenda on s'especifiquen les noves condicions per a l'exercici de la recompra, ja que en el programa es va establir que les empreses municipals podien optar a la recompra del dret a IMPSOL-AMB en qualsevol moment abans de la finalització del programa.

  El programa ha incorporat les següents empreses de propietat 100% municipal: GTI (Gavà), Procornellà (Cornellà de Llobregat), Promusa (Sant Cugat del Vallès), Promunsa (Sant Just Desvern), Vimed (Viladecans) i Gramepark (Santa Coloma de Gramenet).

  L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), organisme públic amb personalitat jurídica pròpia que vetlla per l'accessibilitat de la ciutadania a l'habitatge protegit i de preu assequible, ha efectuat una inversió de 120,6 milions d'euros en el període 2015-2019, dels quals 26,9 s'han destinat a adquisició i gestió del sòl, 71,2 a edificació i 12,1 a urbanització dels espais. El manteniment dels plans de suport a les empreses municipals d'habitatge ha representat una inversió de 10,3 milions d'euros.

  L'execució del Programa ha estat responsabilitat de l'IMPSOL, organisme de gestió directa de l'AMB.

  Està previst tancar el Programa de suport a les empreses municipals d'habitatge durant el primer trimestre de 2019 en funció de les necessitats de cadascuna de les societats participants. Atès que la finalització del programa comporta la recompra o no dels sòls aportats, en determinats casos s'ha formalitzat aquesta recompra i en d'altres s'ha optat per no exercir-ne el dret.

  IMPSOL. Cercador de promocions.
  Consorci de l'Habitatge
  Directrius de política d'habitatge [pdf]

  Distribució de la inversió 2015-2019

  2015 2016 2017 2018 2019 Total
  SÒL 0,00 14.243,04 9.452.397,77 7.071.498,15 10.443.567,18 26.981.706,14
  URBANITZACIÓ 1.522.143,27 3.035.423,51 3.452.261,17 2.004.947,27 2.117.647,30 12.132.422,52
  EDIFICACIÓ 12.866.438,56 15.033.800,58 9.664.213,84 7.814.531,68 25.827.373,97 71.206.358,63
  PLA SUPORT EMPRESES MUNICIPALS 7.502.851,20 899.400,99 693.271,97 1.209.289,99 0,00 10.304.814,15
  TOTAL INVERSIÓ 21.891.433,03 18.982.868,12 23.262.144,75 18.100.267,09 38.388.588,45 120.625.301,44
 • Reflexió i anàlisi. Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona
  L'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB) és un instrument d'àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions: l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, amb el suport de l'Associació de Gestors d'Habitatge Social (GHS).

  Nascut a finals de l'any 2016 com un instrument capaç de tenir una mirada holística sobre l'habitatge, té com a objectiu aportar tota la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les polítiques amb què cal encarar aquesta matèria en l'àmbit metropolità de Barcelona.

  L'Observatori neix amb l'encàrrec, compartit per totes les administracions impulsores, d'abordar les problemàtiques d'habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Això vol dir que les bases de dades i estudis que ha d'emprendre l'O-HB han de fer referència a les especificitats d'aquest àmbit geogràfic i, molt especialment, han de poder detectar les diferències que s'hi produeixen per mirar de trobar-ne les raons explicatives.

  Missió

  • Donar suport al disseny de les polítiques públiques d'habitatge
  L'estadística és una ciència íntimament lligada a les polítiques públiques. El seu mateix nom ja prové d'un origen, de mitjans del segle XVIII, que vinculava la "ciència de l'estat" a l'anàlisi de les dades de l'estat. S'entenia que era la col·lecció de dades necessàries per ser utilitzades per governs i cossos administratius. En el cas concret del disseny de polítiques públiques segueix tenint aquell sentit primigeni dels que van entendre que no es podia fer política sense conèixer la realitat social amb la màxima precisió.

  • Garantir la neutralitat i objectivitat de les dades estadístiques
  L'objectiu de tot observatori ha de ser mantenir-se en un pla d'objectivitat i de neutralitat quant a les orientacions polítiques de les diverses administracions que el creen i el configuren. La interpretació de les dades i la reflexió sobre com cal actuar en relació amb la realitat que les dades ens descriuen pot ser diversa, segons les orientacions polítiques i ideològiques dels responsables públics. En aquest punt, la missió de l'O-HB serà descriure els fets, els problemes i les circumstàncies i, en tot cas, posteriorment a la implantació de les polítiques i estratègies, fer-ne una avaluació, també el més objectiva i neutral possible, en la mesura que aquesta avaluació tornarà a ser un estudi de la realitat, transformada ara —o no— per les polítiques adoptades.

  • Apropar la informació a la ciutadania
  Més enllà de la seva important missió —la de ser el suport consistent de les polítiques públiques—, en la mesura que la societat ha anat avançant en coneixement i en exigència democràtica d'informació ha de ser també l'òrgan que apropa la informació a la ciutadania. De la seva solvència en dependrà la confiança dels ciutadans. Una confiança no només en l'anàlisi de la realitat i en la diagnosi de les problemàtiques, sinó també en les receptes i teràpies que les administracions públiques proposin.

  Objectius operatius

  • Aplegar les dades disponibles del territori d'estudi
  • Millorar les dades existents davant de l'asimetria de dades entre els diferents municipis metropolitans
  • Omplir els buits de dades existents mitjançant els laboratoris
  Realització d'una radiografia de l'habitatge a partir d'informació estadística: l'Observatori vol contribuir, d'una banda, a completar els "forats negres" d'informació, i d'altra banda, a arribar a uns nivells de detall territorial que molt sovint els grans treballs estadístics d'ampli espectre no permeten fer, o bé que, quan se'n fan, no garanteixen el rigor i la precisió necessaris per manca d'una mostra suficient.

  Objectius instrumentals

  • Treball en xarxa

  L'Observatori vol treballar en xarxa amb tots els serveis d'estudis o centres proveïdors de dades de temàtica d'habitatge que tinguin relació amb l'àmbit metropolità de Barcelona. Tots poden jugar el doble rol de proveïdors de dades i de sol·licitants d'informació per a les seves respectives administracions. És fonamental destacar que una de les virtuts de l'acord que porta a la constitució de l'O-HB és evitar la duplicitat de tasques i d'esforços: és de la sinergia emanada de tot allò de què es disposa i de tot allò en què alguna de les administracions està més ben posicionada que se'n deriva una informació conjunta i robusta, que és la que es posa al servei de tots i que, per tant, no cal replicar.

  Continguts


  El contingut estadístic de l'O-HB s'ordena segons els diferents productes i parteix d'un sistema de dades estructurat per corones d'informació que es van construint progressivament en el temps i que es retroalimenten.

  Es parteix d'una base de dades disponible situada en la primera corona que construeix el sistema d'indicadors, en el qual les dades s'actualitzen periòdicament i permet nodrir els laboratoris —i les col·laboracions que cal fer— situats en la segona i tercera corones. A la vegada, l'obtenció de noves dades provinents dels laboratoris alimenta la primera corona i genera metodologies d'extracció extrapolables a altres àmbits.

  Tota aquesta informació es visualitza amb diferents formats específics per a cada producte i un sistema de visualització en línia utilitzat per a la publicació dels resultats.

  Sistema d'indicadors d'habitatge

  Disseny i manteniment d'una base de dades comuna sobre els principals temes d'habitatge, que aplega totes les dades disponibles dels diferents àmbits d'actuació i alhora permet el disseny de nous indicadors que vagin ampliant-se amb el temps. Aquest sistema d'indicadors té una estructura asimètrica pel que fa al nombre de dades i al grau de desagregació depenent de l'àmbit. Diferencia bases de dades municipals (ciutat de Barcelona), metropolitanes o provincials. El treball d'anàlisi i gestió que se'n deriva es formalitza amb l'entrega d'un informe d'habitatge anual.

  L'habitatge a la metròpolis de Barcelona 2017
  Sistema d'indicadors d'habitatge (pendent de publicació l'abril de 2019)

  Laboratoris

  • Estructura i concentració de la propietat d'habitatge a la ciutat de Barcelona
  Amb la voluntat d'ampliar el coneixement sobre l'evolució de la propietat en l'àmbit residencial s'ha dut a terme un estudi sobre l'estructura i la concentració de la propietat a la ciutat de Barcelona.

  L'objectiu a llarg termini és consolidar una sèrie d'indicadors que aportin informació sobre la seva evolució a partir del disseny d'una metodologia pròpia. Alhora, han de permetre mesurar el grau de concentració o acumulació d'habitatges per part dels diferents tipus de contribuents. La millora del coneixement de les característiques del parc i de les seves unitats pot permetre millorar-ne el funcionament i la futura evolució.

  Objectius:

  • Analitzar l'estructura del parc d'habitatges, tant pel que fa a l'evolució com a la distribució territorial, així com l'anàlisi de les parcel·les amb ús residencial segons el tipus de divisió de la finca.
  • Analitzar l'estructura de la propietat i la distribució dels diferents tipus de contribuents d'habitatge.
  • Avaluar el grau de concentració de la propietat d'habitatges i resoldre l'evolució temporal d'aquest factor a partir de l'inici d'aquest estudi.

  Índex de referència de preus de lloguer a Catalunya

  Durant el 2017, la Generalitat de Catalunya ha elaborat un índex de referència de preus de mercat del lloguer a partir de les dades provinents de les fiances dels contractes dipositats a l'Institut Català del Sòl. És un indicador que permet realitzar consultes sobre mitjanes de preus de lloguer comparables en 27 municipis de Catalunya, accessible a tots els ciutadans mitjançant un visualitzador en línia, que obre la informació al ciutadà.

  Durant el 2018 s'han fet una sèrie de reunions tècniques amb l'INCASÒL amb l'objectiu de consensuar l'aportació de noves dades o la millora de les dades existents per poder ampliar els camps d'informació necessaris en la base de dades en construcció i millorar el càlcul de l'índex de preus de referència.

  Oferta i demanda de lloguer a l'àrea metropolitana de Barcelona

  El Laboratori del lloguer és un estudi que desenvolupa l'O-HB per fer una radiografia completa del lloguer a l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest cas, el Laboratori s'enfoca en l'anàlisi del lloguer de pisos sencers, ja siguin habitatges habituals o bé habitatges llogats per temporada. 

  Es preveu una ampliació dels continguts del Laboratori de l'oferta i la demanda del lloguer realitzat l'any 2017 que permeti consolidar una sèrie històrica iniciada al darrer estudi amb les dades d'oferta i demanda en col·laboració amb els operadors principals d'habitatge.

  Objectius:

  • Ampliar la informació sobre el mercat dels lloguers provinent de la informació dels contractes de lloguer efectuats a partir de les fiances dipositades a l'INCASÒL.
  • Realitzar una anàlisi tant de l'oferta com de la demanda de lloguer a través d'un conveni de  col·laboració amb el grup Habitaclia que permeti estudiar fidedignament la relació entre l'oferta i la demanda, la temporalitat de les ofertes i la comparació amb els preus contractats.
  • Dissenyar una metodologia per a l'anàlisi de les dades d'oferta provinents de portals immobiliaris.

  D'habitatge buit a habitatge social

  L'anàlisi rigorosa de l'habitatge i el disseny de polítiques requereixen una caracterització fiable del parc d'habitatge així com dels seus usos. Malgrat la seva importància, no hi ha una dada oficial actualitzada anualment del nombre d'habitatges total ni dels usos que acull, i la qüestió de quants habitatges buits hi ha, s'ha esdevingut un ball de xifres.

  Objectius:

  • Fer un recull i contrastar les principals metodologies que s'han produït i s'estan desenvolupant-se a Catalunya per tal de detectar els habitatges buits.
  • Fer una proposta de millores sobre les metodologies d'anàlisi emprades.

  Sobrecàrrega en habitatge

  El treball analitza les dades sobre despeses destinades a habitatge i la taxa de sobrecàrrega, és a dir, el percentatge de llars que destina un 40% o més dels seus ingressos al pagament de les despeses d'habitatge. Les dades provenen de l'explotació de l'Enquesta de Condicions de Vida, comparable amb l'EU-SILC de l'Eurostat, que en el cas de Catalunya permet la seva desagregació territorial per Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la demarcació de Barcelona.

  Objectius:

  • Desenvolupar la metodologia per elaborar indicadors de despeses destinades a l'habitatge i taxa de sobrecàrrega de manera harmonitzada amb la metodologia emprada per l'Eurostat que pugui donar continuïtat i comparabilitat a l'explotació de l'indicador.
  • Encreuar aquest indicador amb altres variables d'interès per a l'anàlisi: nivell de renda, règim de tinença de l'habitatge.
  • Elaborar un informe d'anàlisi de resultats, amb la comparació dels resultats obtinguts per Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la demarcació de Barcelona amb la informació d'altres països de la Unió Europea.

  Cobertura de les necessitats d'habitatge a l'AMB. Del PTSHC al PDU

  Actualment hi ha dos instruments de planificació en procés d'elaboració i en les fases prèvies a la seva aprovació inicial com són el Pla territorial sectorial de l'habitatge de Catalunya (PTSHC) i el Pla Director Urbanístic (PDU) de l'àrea metropolitana de Barcelona.

  Objectius:
  • Elaborar escenaris de projeccions de població i llars per Catalunya i traslladar-los a l'àrea metropolitana de Barcelona de tal manera que s'ajustin als diferents condicionants territorials: el potencial d'habitatge que se'n deriva dels sectors pendents d'execució en el PGM, les propostes i els diferents escenaris alternatius que es plantegin en el marc del PDU.
  • Coordinar el seguiment entre els equips del PTSHC, del PDU i de l'O-HB per compartir i contrastar metodologies i resultats.

  Visualització de dades

  Elaboració d'eines de visualització estàtiques i dinàmiques que permeten accedir de forma oberta i àgil a la informació generada per l'O-HB. L'objectiu és posar tots els productes en una plataforma on-line amb la vocació d'obrir i centralitzar la informació i apropar-la a diferents perfils d'usuaris existents.

  La visualització conté diferents suports:

  • Informes i cartografia: disseny d'informes amb l'explotació dels indicadors i les sèries històriques
  • Aplicacions web
  Visor (web)
  Estudi comparat de les mesures de regulació del lloguer a Europa
 • Operador metropolità d'habitatge
  En aquest mandat, s'acorda la creació de l'operador metropolità d'habitatge públic com l'instrument d'actuació de la política metropolitana, en el qual podran participar l'Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments metropolitans que hi estiguin interessats.

  El Consell Metropolità, en sessions de data 28 de novembre de 2017 i 27 de febrer de 2018, va aprovar inicialment i definitivament la posada en marxa d'una iniciativa per al desenvolupament de l'activitat econòmica consistent en la promoció social d'habitatge de lloguer en règim de protecció, sota la forma de societat anònima de capital públic, que esdevindrà d'economia mixta.

  En data 19 de març de 2018 es va constituir la societat Habitatge Metròpolis Barcelona, SA, amb vocació que esdevingui una empresa d'economia mixta.

  Per la seva banda, el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el 27 de gener de 2017 el Pla pel dret a l'habitatge 2016-2025, el qual inclou, entre els seus eixos estratègics, l'increment del parc públic d'habitatge de la ciutat per ser destinat a lloguer assequible. Per assolir aquest objectiu l'AMB ofereix a l'Ajuntament el 50% del capital inicial , la qual cosa es capitalitza el juliol del 2018. 

  Sant Boi de Llobregat i Montgat, primeres actuacions

  El 29 de gener de 2019 la Junta General d'Accionistes d'HMB va aprovar l'ampliació de capital inicial, consistent en una aportació de dues finques per part de l'AMB i en una aportació dinerària per part de l'Ajuntament de Barcelona, per un import total de 12.000.000,00 €. Les primeres finques on es té previst actuar són als municipis de Sant Boi de Llobregat i Montgat. En la mateixa sessió es va aprovar l'inici de la licitació per tal de transformar HMB en una societat d'economia mixta.

  El projecte d'HMB és la creació d'un parc d'habitatges de lloguer de 4.500 habitatges en el termini d'uns 10 anys. La distribució geogràfica dels habitatges es materialitzarà aproximadament en 2.250 habitatges als municipis de l'àmbit territorial metropolità i 2.250 al municipi de Barcelona.

  La inversió estimada es xifra entre 400 i 450 milions d'euros. Els terrenys seran lliurats a HMB per les administracions públiques accionistes o bé com a aportació de capital no dinerari o bé en d'altres formes d'aportació, com ara la constitució o cessió de drets de superfície o altres drets de llarga durada a favor d'HMB. Les rendes aplicables als habitatges i els requisits per accedir-hi seran els que reculli el Pla d'habitatges vigent en cada moment.

  Habitatge
  Operador d'habitatge