Transport públic

Busos híbrids

En l'exercici de les competències en mobilitat i transport urbà atorgades per la llei a l'AMB, durant el període 2015-2019 s'han dut a terme actuacions tan remarcables com la posada en servei d'un tram de la línia L9 Sud i la L10 Sud del metro, la introducció d'autobusos amb diferents solucions tecnològiques per reduir l'impacte ambiental, o el desplegament de la nova xarxa de bus (NXB) de TMB i la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions, vertebrada en dos serveis: AMB Exprés i AMB Metrobús.

In this period, the new metropolitan fare entered into force, which enables journeys among the 36 metropolitan municipalities to be taken with integrated one-zone or one-way tickets; the municipal T-verda (T-green) card was created to encourage the use of public transport and lower the impact of traffic on air pollution; and work was undertaken in conjunction with the town halls on issues like the installation of boarding platforms – a prior study was performed to evaluate the state of the network of bus stops, which enabled the actions to be prioritised. Work was also done to improve dynamic information by installing solar information panels and informative screens and monitors in facilities and buses.

Another field where there have been improvements is communication with users, such as with the AMB Mobility mobile app, which now has new functionalities, such as information on new mobility services. Likewise, the telephone and Internet information service was reinforced, along with the 010 telephone line, which are provided via AMB Information.
 • Principals actuacions
  La Llei 31/2010 atorga a l'AMB competències en matèria de mobilitat i transport urbà per als serveis que circulen íntegrament per l'àmbit metropolità. Aquestes competències inclouen, entre altres, la prestació de serveis de transport en autobús i metro, la promoció del transport sostenible i l'ordenació del servei de taxi.

  Principals actuacions en matèria de transport públic del període 2015-2019:

  • S'han gestionat 710 milions de viatges/any en mitjans col·lectius, amb un creixement del 8% en viatges en els darrers 4 anys. 
  • El 12 de febrer de 2016 es va posar en servei el tram entre l'Aeroport i la Zona Universitària sota la denominació L9 Sud, i es van connectar els municipis de Barcelona, l'Hospitalet i el Prat de Llobregat amb l'aeroport de Barcelona – el Prat. 
  • El 8 de setembre de 2018 entra en servei la línia L10 Sud. El metro, en la modalitat automàtica, arriba a alguns dels últims sectors residencials de la ciutat de Barcelona que no tenien accés a la xarxa urbana ferroviària.
  • S'han posat en circulació 135 nous autobusos que incorporen diferents solucions tecnològiques per a la reducció del seu impacte ambiental, entre les quals la incorporació exclusiva de vehicles híbrids i totalment elèctrics a les línies de bus metropolità de l'AMB de gestió indirecta. També s'han incorporat vehicles articulats per millorar la capacitat en aquest període de fort augment de la demanda.
  • A Transports de Barcelona, SA (TMB) entre els anys 2015 i 2018 s'han comprat per a la renovació i ampliació de la flota un total de 307 autobusos, dels quals 151 són híbrids, 95 són propulsats amb GNC i 7 són elèctrics. També hi ha 33 vehicles de doble pis per al Bus Turístic.
  • El 2018 ha estat l'any de desplegament final de la nova xarxa de bus (NXB) de TMB, formada per 28 línies: 17 de verticals, 8 d'horitzontals i 3 de diagonals.
  • El març de 2018, l'AMB va iniciar la implantació de la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions, que es vertebra amb dos nous serveis d'autobusos: el servei AMB Exprés i el servei AMB Metrobús.
   • L'AMB Exprés, amb recorreguts més directes i amb poques parades, té l'objectiu d'augmentar la velocitat comercial.
   • Les línies AMB Metrobús d'alta freqüència, amb un interval de pas inferior als 10 minuts, recorren els principals corredors metropolitans amb un elevat volum de viatgers en transport públic.
  • Des de l'1 de gener de 2019 entra en vigor la nova tarifa metropolitana, que permet desplaçar-se amb títols integrats d'una sola zona o amb bitllet senzill amb origen i destinació en un dels 36 municipis metropolitans.
  • S'ha creat la T-verda metropolitana, títol de transport creat a iniciativa de l'AMB i concebut com  un mecanisme per incentivar l'ús del transport públic i reduir l'impacte del trànsit en la contaminació atmosfèrica, per millorar la qualitat de l'aire mitjançant la reducció del parc automobilístic més envellit.
  • Al llarg del període s'han instal·lat 50 plataformes d'embarcament a l'autobús en diferents municipis de l'AMB, finançades al 50% amb els ajuntaments corresponents mitjançant la signatura de convenis que defineixen les tasques que du a terme cada administració. Durant l'any 2018 es va realitzar un estudi per avaluar l'estat de la xarxa de parades d'autobús del serveis d'autobús de gestió indirecta de l'AMB, que va analitzar un total de 2.957 parades i va estudiar tant l'entorn de la parada com la zona d'embarcament. Amb els resultats d'aquest estudi s'han pogut prioritzar les actuacions que calia fer per millorar l'accessibilitat a les parades.
  • Per millorar la informació dinàmica en temps real, s'ha continuat la instal·lació de panells solars d'informació (PSI) i pantalles d'informació en equipaments i estacions ferroviàries i monitors a bord dels autobusos.
  • S'ha gestionat, en col·laboració amb els ajuntaments, el servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda.
  • S'ha millorat l'aplicació mòbil AMB Mobilitat, una eina que permet conèixer els temps d'espera dels autobusos metropolitans i la localització de parades amb noves funcionalitats, com ara un planificador de rutes i nous serveis de mobilitat: actualment es pot trobar informació sobre la xarxa pedalable, les estacions Bicing i Bicibox, els aparcaments d'intercanvi metropolitans i altres serveis de mobilitat, com els vehicles multiusuari.
  • S'ha reforçat el servei d'informació als usuaris via telefònica, internet i el telèfon 010 metropolità, que es presta a través d'AMB Informació.
  Transports de Barcelona, SA (TMB)
  Nova xarxa de bus (NXB) de TMB
  Nova xarxa de bus Exprés
  T-verda metropolitana
  AMB Mobilitat
  AMB Informació
 • Autobús

  L'AMB gestiona el sistema de transport públic urbà col·lectiu de superfície integrat pels autobusos, servei que es presta amb una forma de gestió mixta.

  Una part del servei es gestiona de forma directa per mitjà de l'empresa pública Transports de Barcelona, SA, propietat íntegrament de l'AMB. Aquesta empresa presta el servei de transport en autobús al municipi de Barcelona, tot i que també incorpora línies que donen servei a 10 municipis de la primera corona metropolitana. A més de gestionar la xarxa regular d'autobusos, adherida al sistema tarifari integrat, també es fa càrrec de serveis no integrats com el transport d'oci Barcelona Bus Turístic.

  Per una altra banda, l'AMB gestiona indirectament altres línies d'autobús a través de contractes amb diverses empreses operadores privades. Amb aquest sistema s'ofereix a 20 municipis una xarxa regular d'autobús adherida al sistema tarifari integrat, i alguns serveis de característiques especials i no integrats com l'Aerobús i el servei turístic Barcelona City Tour.

  Durant el 2018, els autobusos gestionats per l'AMB han transportat quasi 304 milions de viatgers.

  Sistema tarifari integrat
  • Gestió directa - Bus TMB
   L'empresa propietat de l'AMB Transports de Barcelona, SA ha disposat durant el 2018 d'una flota de 1.140 vehicles, que han recorregut un total de 41,15 milions de quilòmetres i han transportat 207,47 milions de viatgers. El volum més important d'aquest servei correspon als serveis integrats de la xarxa d'autobús regular, amb 202,91 milions de viatgers el 2018. Els serveis no integrats, formats pel Barcelona Bus Turístic i el Tramvia Blau, han transportat 4,55 milions de viatgers.

   Any Milions de viatgers
   2015 187,79
   2016 195,8
   2017 202,05
   2018 207,47

   Any Serveis integrats Serveis no integrats Suma
   2015 182,26 5,53 187,79
   2016 190,1 5,7 195,8
   2017 196,97 5,08 202,05
   2018 202,91 4,55 207,47
   milions de viatgers.

   AMB. Gestió i organització. Dades. Viatgers en serveis de metro i autobús de l'AMB.

   Principals actuacions sobre la xarxa de bus

   L'any 2015 es va posar en marxa d'un Pla de millora de l'oferta de bus que va tenir com a principals característiques l'increment d'un 7% de la capacitat de transport de la xarxa de bus, la millora de l'interval de pas en feiners, dissabtes i festius en 37 línies: feiners a les línies 7-22-24-27-32-34-36-37-39-42-45-46-47-54-59-63-64-68-76-78-79-95-116-155-165-185-D20-H12-H6 i V7; dissabtes a les línies 6-14-22-24-27-32-33-34-37-42-47-59-63-64-70-78-D20-H12-V7, i festius a les línies 7-14-24-32-33-34-37-39-40-46-59-64-D20.

   A més, es van implementar diverses prolongacions de recorregut significatives: es va començar el 9 de febrer amb la modificació del de la línia 79 pel barri de la Marina del Port de Barcelona i pel Polígon Pedrosa de l'Hospitalet, i de prolongacions n'hi va haver a la línia 78 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a Sant Joan Despí (24 de març), la de la línia 59 al Poblenou i la de la 116 pel barri de la Salut (totes dues el 14 de setembre).
     
   Pel que fa al 2016, el 29 de febrer es van posar en servei tres noves línies de la nova xarxa de bus (una d'horitzontal i dues de verticals):

   • H4: Zona Universitària – Bon Pastor
   • V11: Estació Marítima – Bonanova
   • V13: Drassanes – Av. Tibidabo
   També es va posar en marxa el nou servei de festiu de les línies de barri el 18 de setembre de 2016, que s'havia suprimit l'any 2012 (tret de les línies 111 i 116).

   Un any més tard, el 13 de novembre de 2017, es van posar en marxa 4 noves línies de la nova xarxa de bus (una de diagonal i 3 de verticals) i es va arribar així a les 20 línies de la nova xarxa:

   • D40: Plaça Espanya – Via Favència
   • V5: Mare de Déu del Port – Pedralbes
   • V29: Diagonal Mar – Roquetes
   • V31: Mar Bella – Trinitat Vella
   El mateix dia es va inaugurar el servei comercial de dues noves línies de proximitat: la 136 (Passeig Marítim – Verneda) i la 191 (Hospital de Sant Pau – Pl. Congrés).

   A més, el 2 d'octubre de 2017 es va iniciar la primera fase del Pla de millora de servei 2017-2018 amb la incorporació de 22 autobusos de manera permanent en 18 línies per potenciar el servei. El Pla preveia un increment de 43 autobusos més en dies feiners en 2 fases.

   El 2018 va ser l'any del desplegament final de la nova xarxa de bus (NXB), formada per 28 línies: 17 de verticals, 8 d'horitzontals i 3 de diagonals.

   Amb la implantació de les 8 línies que quedaven pendents (3 el mes de juny i 5 el novembre) es va configurar una xarxa global, els principals beneficis de la qual són que és més senzilla d'utilitzar, que té uns intervals de pas màxims al voltant dels 8 minuts en feiners de les 7.00 a les 21.00 h, que els traçats són més rectilinis i amb més prioritat per al bus i que tenen més connectivitat i intermodalitat.

   Les 8 línies de nova creació van ser:

   • D50: Paral·lel – Ciutat Meridiana
   • H2: Av. d'Esplugues – Trinitat Nova
   • V1: Gran Via l'Hospitalet – Av. d'Esplugues
   • V9: Poble-sec – Sarrià
   • V19: Barceloneta – Pl. Alfonso Comín
   • V23: Nova Icària – Can Marcet
   • V25: Nova Icària – Horta
   • V33: Fòrum Campus Besòs – Santa Coloma
   Com és habitual, la implantació d'aquesta darrera fase també ha comportat variacions en algunes línies de la xarxa:

   • 39 Pl. Urquinaona – Pl. Catalana: escurçament i nous orígens i finals. La part del recorregut per Horta queda coberta per la V23, i la part de Ciutat Vella, per la V19.
   • 47 Pg. Marítim – Canyelles: prolongació per la Via Laietana tot absorbint part del trajecte de la línia 45.
   • 54 Cardenal Reig – Estació del Nord: limitació de recorregut a Cardenal Reig. La V1 cobreix el traçat fins a l'Av. d'Esplugues.
   • 55 Pl. Urquinaona – Parc Montjuïc: nou origen i final. El recorregut que deixa de fer queda cobert per la V19 i la 39.
   • 60 Vall d'Hebron – Besòs/Verneda: nou origen i final a Vall d'Hebron per evitar el solapament amb la nova línia H2 fins a l'Av. d'Esplugues.
   • 45: deixa de circular, substituïda per la V25 i la 47.
   • 92: deixa de circular, substituïda per la V19 i la V23.
   • V15-V17 i 22: intercanvi de recorreguts.
   També s'han fet millores i ajustos en les línies H6, H8, H10 i V13 de fases anteriors.

   Aplicació de la segona fase del Pla de millora de la qualitat i del Pla de participació


   Per tal de donar resposta a l'increment de demanda de passatge dels darrers anys i a les necessitats sorgides en els processos de debat i informació, el mes de novembre es van incorporar al servei 44 autobusos que, sumats als 22 de l'octubre del 2017, van suposar un increment de 66 autobusos finançats per l'ATM i l'Ajuntament de Barcelona.

   ATM
  • Gestió indirecta – Bus Metropolità AMB
   Els diferents serveis de gestió indirecta titularitat de l'AMB han disposat durant el 2018 d'una flota de 714 vehicles i 114 línies de transport públic en autobús. En total han realitzat 40,05 milions de quilòmetres i han transportat 95,81 milions de viatgers.

   La major part d'aquest volum de servei, és a dir, 110 línies i 87,14 milions de viatgers, correspon als serveis integrats. Els serveis no integrats (Barcelona City Tour i Aerobús) consten de 4 línies i han transportat 8,66 milions de viatgers anuals. 

   Evolució anual de la demanda de serveis de transport públic de l'AMB (bus metropolità + Nitbus + BCT + Aerobús)

   Any BUS
   2015 83,06
   2016 86,6
   2017 89,96
   2018 95,8
   Milions de viatgers

   Les dades reflecteixen el notable augment de passatge que s'ha anat produint com a conseqüència de la gradual sortida de la crisi econòmica, de l'increment general dels viatges en general i de les millores efectuades a la xarxa de bus. La recuperació ha portat a batre els rècords històrics en nombre de viatgers de manera consecutiva durant els 4 anys de mandat, tot plegat en un marc de millora clara de l'oferta de servei.

   Durant el període 2015-2019 cal destacar les següents línies d'actuació:

   • Desplegament de la nova xarxa d'altes prestacions de l'AMB (AMB Exprés i AMB Metrobús).
   • Modernització i ambientalització de la flota, mitjançant el desenvolupament del Pla de renovació de flota i la compra de vehicles híbrids i elèctrics, també amb la incorporació de vehicles articulats per oferir més capacitat per cobrir l'augment de demanda en transport públic.
   • Desenvolupament dels sistemes d'informació a l'usuari en temps real, amb la instal·lació a les parades de pantalles d'informació amb alimentació fotovoltaica i la implantació del servei AMB Mobilitat, accessible des de mòbil o tauleta, o per Internet.
   • Actuacions de millora del servei per incrementar la cobertura territorial i horària o per augmentar la freqüència de pas.
   • Ampliació, en el marc de la tarifació social, dels beneficis de la targeta T-16 per a joves de 16 anys.
   • Des de l'1 de gener de 2019 entra en vigor la nova tarifa metropolitana, que permet fer tots els desplaçaments amb origen i destinació en un dels 36 municipis metropolitans amb títols integrats d'una sola zona o amb bitllet senzill. Aquesta mesura, aprovada l'octubre de 2018 per les administracions consorciades al si de l'ATM, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), suposa igualar tots els municipis que formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona en drets i també en deures. 

   AMB Exprés i AMB Metrobús
   AMB Mobilitat 
   Nova tarifa metropolitana
   ATM
   Generalitat de Catalunya
   Ajuntament de Barcelona
   AMB
  • La nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions AMB Exprés i AMB Metrobús
   El març de 2018 l'AMB va iniciar la implantació de la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions, que es vertebra amb dos nous serveis d'autobusos: el servei AMB Exprés i el servei AMB Metrobús. La nova xarxa complementarà la xarxa convencional actual i facilitarà una connexió més directa i amb més freqüència amb el centre de la metròpolis i els principals corredors metropolitans.


   En la primera fase, iniciada el març de 2018, es van posar en funcionament 7 línies: 4 línies AMB Exprés (E33, E43, E44 i E95) i 3 línies AMB Metrobús (M12, M27 i M28). La incorporació d'aquestes línies ha suposat un increment notable d'usuaris al servei de Bus Metropolità, amb increments de demanda d'entre el 10% i el 30%.

   La segona fase d'implantació de la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions es va dur a terme durant el primer trimestre del 2019, amb un total de 13 noves línies: 7 línies AMB Exprés (E30, E70, E79, E81, E86, E97 i E98) i 6 línies AMB Metrobús (M1, M6, M14, M19, M26 i M30).

   Per al desplegament de la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions l'AMB disposa d'una flota de 230 vehicles, dels quals el 25% són articulats i ofereixen un 30% més de capacitat. Prop d'un centenar són vehicles nous de baixes emissions: híbrids o elèctrics.

   AMB Exprés i AMB Metrobús
  • Millores i comunicació
   A banda de la implantació de la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions (les noves línies AMB Exprés i AMB Metrobús) s'han implantat altres millores al servei de bus metropolità.

   2016:

   • B30: fusió de les línies B30 i B31 amb el resultat d'una B30 més llarga i amb més freqüència de pas (12 minuts). 
   • L94: reforços durant els mesos d'estiu, amb expedicions de reforç entre plaça d'Espanya i la platja de Castelldefels.
   • N16 i N17: reforços nocturns de connexió directa entre Barcelona i l'aeroport, durant els períodes horaris que no hi ha servei de la línia L9 de metro.
   • B1: millora de la freqüència de pas de 12 minuts a 10 minuts en dies feiners.
   • B27: millora de freqüència de pas en dissabtes i feiners d'agost, que passa de 15 a 12 minuts.
   • L12 i L14: reforços.
   • L85: millora de la freqüència de pas entre Gavà i Cornellà en hora punta de matí i tarda de dies hàbils, que passa de 30 a 15 minuts.
   • L79: millora de la freqüència de pas en hora punta de matí i tarda de dies hàbils, que amplia la franja horària de circulació a 10 minuts de freqüència.
   • B30: millora de freqüència de pas a primera hora del matí.
   • L70, L72, L74 i L75: reforç serveis en dissabtes.
   2017:

   • B7: fusió de les línies B7 i B44, amb el resultat d'una de més llarga i millora de la freqüència de pas a 20 minuts.
   • L82 i L85: incorporació de reforços en dissabtes de tot l'any i feiners d'agost.
   • N28: nova línia de reforç al Nitbus Barcelonès Nord.
   • Incorporació de reforços a diverses línies del servei Nitbus Barcelonès Nord.
   • B4, B15, B23, B24, B29: incorporació de reforços a l'estiu.
   • B19: incorporació de reforços durant feiners de tot l'any.
   • L94 i L95: incorporació de reforços a l'estiu.
   • L12 i L14: incorporació de reforços durant el mes d'agost.
   • L70 i L72: incorporació de reforços durant el mes d'agost.
   • Ga1: incorporació de reforços els festius d'estiu.
   • L30: nova línia Mas Lluí - Parador (St. Just Desvern) a 20 minuts de freqüència de pas, coordinada amb la L10.
   • B19: incorporació de reforços per millorar la freqüència de pas de 15 a 12 minuts en feiners i de 30-35 a 20 minuts en dissabte tot l'any i feiners d'agost.
   • B20: incorporació de reforços per adaptar el recorregut a la nova xarxa de bus de TMB.
   • B23: incorporació de reforços per millorar puntualitat en dies feiners.
   • B25: incorporació de reforços per millorar la freqüència de pas de 15 a 12 minuts i modificar el recorregut per adaptar-lo a la nova xarxa de bus de TMB.
   • L97: millora de la freqüència de pas tot estructurant (sense tenir en compte els itineraris directes de reforç) a 15 minuts tot el dia els feiners, els dissabtes de 60 a 20 minuts i els feiners d'agost de 30 a 20 minuts.
   2018:

   • N18: ampliació calendari durant tot l'any.
   • L52: perllongament a Sant Feliu / Sant Just.
   • EP1: millora de la freqüència de pas.
   • L82 i L85: millora de la freqüència de pas.
   • B6 i B26: millora de la freqüència de pas.
   • B20 i B25: millores del recorregut i freqüència de pas per adaptació a NXB Barcelona.
   • B5: nou servei en festiu.
   • B23: modificació i millora de la freqüència de pas.
   • B21: nova línia per adaptació a la NXB de Barcelona.
   • Ga1: ampliació temporada estiu (inici 1 de juny).
   • L99: ampliació de cobertura horària.
   • L77: ampliació del recorregut fins a la platja de Gavà els mesos de juliol i agost.
   • L79: ampliar el servei amb 8 expedicions en dissabte i 4 en feiner d'agost.
   • B3: modificació del recorregut per adaptació a la vialitat existent en l'entorn de l'estació de Badalona.
   • B4: modificació del recorregut per adaptació a vialitat existent en l'entorn de l'estació de Badalona, incorporació d'un vehicle addicional i ajust horari en feiners, dissabte i festius.
   • B19: reforç horari en festius que millora la freqüència de pas de 35 a 30 minuts.
   • B29: reforç horari en dissabtes, feiners d'agost i festius que millora la freqüència de pas de 30 a 20 minuts (dissabtes i feiners d'agost) i de 35 a 30 minuts (festius).
   • B20: reforç horari en feiners, dissabtes i feiners d'agost, que millora la freqüència de pas de 20 a 15 minuts (dl-dv. feiners excepte agost) i de 30 a 20 minuts (dissabtes i feiners d'agost).
   • B24: reforç horari que millora la freqüència de pas de 15 a 12 minuts de dilluns a divendres feiners (excepte agost), de 35 a 20 minuts dissabtes i de 35 a 30 minuts festius. Modificació del recorregut per adaptació a vehicles articulats a Badalona (Can Ruti i Joan d'Àustria) i a Barcelona (àmbit Sagrera).
   • B30: reforç amb expedicions addicionals en hora punta de matí i de tarda amb ajust horari per reduir les aglomeracions.
   • B81: reforç amb expedicions addicionals en hora punta de matí. Reforç de la connexió directa entre la Plaça de la Vila i el recinte Torribera.
   2019:

   • L16: millora de la freqüència de pas de 20 a 15 minuts en feiners (excepte agost). Feiners agost i dissabtes: millora de 25 a 20 minuts.
   • SB4: nova línia amb una freqüència de pas de 20 minuts. Per compensar el canvi de recorregut de la L72 i no perdre la connexió directa amb el barri de Camps Blancs.
   • L72: canvi de recorregut: treure volta Muntanyeta.
   • SB1: millora freqüència de pas de 15 a 12 minuts en feiners excepte agost.
   • Ga1: millora freqüència de pas de 30 a 20 minuts en feiners i dissabtes d'hivern i de 45 a 30 minuts en festius d'hivern.
   • L96: millora de la freqüència de pas de 15 a 12 minuts. Festius d'hivern, igualar horari al de dissabtes d'hivern.
   • L30: perllongament del recorregut fins a Barcelona (l'Illa Diagonal) tot mantenint la freqüència de pas.
   • B15: modificació de recorregut en sentit Montigalà, que passa  pel carrer Monturiol en comptes de l'av. Santa Rosa.
   • B18: reforç horari de dilluns a dissabtes, tot millorant la freqüència de pas de 40 a 30 minuts i ajust del recorregut per adaptació a vialitat.
   • B35: increment d'una expedició a primera hora del matí en feiners entre Tiana i Montgat per permetre l'accés dels alumnes de Tiana a les escoles de Montgat.
   • B82: ampliació de la cobertura horària tot passant d'un servei només de matí de 9 h a 15.30 h a una nova cobertura horària de 7 h a 20.30 h. A més s'amplia l'horari als dissabtes.
  • Actuacions en parades, accessibilitat i millora de la informació a l'usuari
   Al llarg del període s'han instal·lat 50 plataformes d'embarcament a l'autobús en diferents municipis de l'AMB, finançades al 50% amb els ajuntaments corresponents mitjançant la signatura de convenis que defineixen les tasques que realitza cada administració. Durant l'any 2018 es va dur a terme un estudi per avaluar l'estat de la xarxa de parades d'autobús del serveis d'autobús de gestió indirecta de l'AMB. Es van analitzar un total de 2.957 parades i es va estudiar tant l'entorn de la parada com la zona d'embarcament. Amb els resultats d'aquest estudi s'han pogut prioritzar les actuacions que calia fer per millorar l'accessibilitat a les parades.

   A més, per millorar la informació dinàmica en temps real que es proporciona al viatger, al llarg del període s'han millorat els sistemes per oferir informació en temps real i s'han instal·lat 9 marquesines noves amb pantalla, 6 pantalles en marquesines existents i 32 panells solars d'informació (PSI) model AMB a l'àmbit d'actuació del servei de Nitbus de l'àmbit sud de l'àrea metropolitana de Barcelona. A dins dels busos, amb l'objectiu de millorar la informació proporcionada al viatger, s'han instal·lat monitors que avisen de la seqüència de parades en una línia i les diferents opcions d'intermodalitat amb altres mitjans de transport a prop de la ubicació on es troba el bus en aquell moment.

   Amb l'objectiu d'afavorir la intermodalitat entre els diferents mitjans de transport públic, també s'han instal·lat 8 monitors en equipaments, com ara hospitals, i especialment en estacions ferroviàries de FGC i Renfe.
  • Renovació de la flota del bus metropolità de l'AMB

   La renovació permanent de la flota d'autobusos permet mantenir uns estàndards de qualitat elevats respecte a la modernització i al manteniment de l'antiguitat mitjana de la flota. A 31 de desembre de 2018, l'antiguitat mitjana dels autobusos de serveis de gestió indirecta era de 9,33 anys.

   L'altre aspecte remarcable de la renovació de la flota és la millora del seu impacte mediambiental, ja que els nous autobusos incorporen estàndards més exigents pel que fa a l'emissió de contaminants (Euro V, EEV i Euro VI). De la mateixa manera, la introducció de vehicles híbrids, o 100% elèctrics, té el doble efecte de reducció del consum de fonts d'energia no renovables i de reducció d'emissions de gasos contaminants.

   Flota per antiguitat Menys de 3 anys 3 a 6 anys 6 a 10 anys 10 a 14 anys Més de 14 anys
   Gestió indirecta 0,80% 18,30% 32,40% 43,40% 5,00%

   Pel que fa a Transports de Barcelona, SA, entre els anys 2015 i 2018 s'han comprat per a renovació i ampliació de flota un total de 307 autobusos, dels quals 151 són híbrids, 95 propulsats amb GNC i 7 elèctrics. També hi ha 33 vehicles de doble pis per al Bus Turístic.

   DADES DE LA FLOTA A 31 DE DESEMBRE DE 2018 Nombre vehicles
   Autobusos estàndard: 624
   Propulsats amb gasoil: 204
   Propulsats amb GNC: 251
   Híbrids amb motor dièsel i elèctric: 154
   Híbrids amb motor de GNC i elèctric: 13
   Propulsats únicament amb motor elèctric 2
   Autobusos articulats: 364
   Propulsats amb gasoil: 94
   Propulsats amb GNC: 132
   Híbrids amb motor dièsel i elèctric: 131
   Propulsats únicament amb motor elèctric 7
   Autobusos de 2 pisos : 77
   Propulsats amb gasoil: 69
   Híbrids amb motor dièsel i elèctric: 8
   Minibusos (propulsats amb gasoil): 52
   Midibusos (propulsats amb gasoil): 20
   Autobusos Biarticulats (híbrids amb motor dièsel i elèctric) 3
   TOTAL FLOTA 1.140
   RESUM FLOTA PER TIPUS DE COMBUSTIBLE:
   Autobusos propulsats amb gasoil: 439
   Autobusos propulsats amb GNC: 383
   Autobusos híbrids: 309
   híbrids motor dièsel i elèctric 296
   híbrids motor de GNC i elèctric 13
   Autobusos propulsats amb motor elèctric 9
   TOTAL FLOTA 1.140

   En el cas dels serveis de gestió indirecta, durant el mandat s'ha aprovat el pla de renovació de material mòbil 2018-2019, la implantació del qual s'està duent a la pràctica actualment. Concretament, s'estan renovant 137 vehicles, 112 dels quals híbrids i els altres 25 elèctrics purs. Entre aquests vehicles, s'han incorporat alguns models articulats, que milloren substancialment la capacitat de la flota. 

   Autobusos híbrids i elèctrics


   La incorporació de vehicles híbrids (dièsel i elèctric o gas i elèctric) i elèctrics reflecteix el compromís de l'AMB amb la preservació del medi ambient. La reducció del consum de combustibles fòssils entorn del 25% en els vehicles híbrids —i del 100% en els elèctrics— té efectes beneficiosos tant des del punt de vista de no utilitzar combustibles no renovables com des de la consegüent reducció d'emissions contaminants.

   En els serveis de gestió indirecta (Bus Metropolità de l'AMB), s'han continuat incorporant vehicles híbrids fins a un total de 19 unitats, el 2,7% de la flota, així com 1 vehicle elèctric.Tanmateix, cal tenir en compte que el pla de renovació de flota es farà amb vehicles híbrids i elèctrics, de manera que aquest tipus de vehicles tindran un pes molt més important dins del total de la flota.

   D'aquests 137 vehicles, adquirits per l'AMB durant l'any 2018, 112 són híbrids i 25 són totalment elèctrics. Concretament, dels híbrids n'hi ha 8 de midis (dimensions entre 9,5 i 10,5 metres), 52 d'estàndards i 43 d'articulats. Aquests darrers donaran servei a línies de gran demanda, ja que tenen la capacitat d'acollir un 30% de passatgers més que un autobús estàndard. Els autobusos elèctrics són tots de format estàndard. 

   Micros Midis Estàndard 15m/Articulats Doble pis
   Gestió indirecta 3,20% 24,40% 62,50% 4,30% 5,60%

   Aquests vehicles es van incorporant progressivament aquests primers mesos de l'any 2019 a la flota de bus metropolità, per cobrir tant serveis de bus d'altes prestacions (AMB Exprés i AMB Metrobús), com a la resta de la xarxa convencional (línies urbanes i metropolitanes) i al servei de Nitbus. Els busos elèctrics aniran destinats principalment al servei nocturn.

  • Qualitat
   L'any 2007, l'Entitat Metropolitana del Transport es va convertir en la primera administració pública de tot l'Estat espanyol que obtenia el certificat de qualitat del servei de transport públic de viatgers de l'AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació), conforme a la norma europea UNE-EN 13816. Durant el període 2015-2018, la Direcció de Mobilitat i Transport de l'AMB ha seguit verificant continuadament el nivell de qualitat dels serveis prestats per gestió indirecta, sempre d'acord amb els criteris de seguretat i salut de l'AENOR.

   Índex de satisfacció del client (ISC)

   Mesura la qualitat percebuda per l'usuari. S'obté a partir d'enquestes als usuaris dels serveis d'autobús. Durant el període 2015-2018 s'han dut a terme un total de 26.130 enquestes.

   Gràfic Evolució de la nota de satisfacció global del servei de Bus i Metro
   Índex de satisfacció del client Puntuació directa del servei
   2012 73,72 7,61
   2013 76,03 7,95
   2014 73,39 7,75
   2015 74,95 7,86
   2016 76,66 7,88
   2017 77,48 7,95
   2018 77,75 8,08

   Índex de puntualitat (IP)

   Mesura el compliment dels horaris de pas programats. Es calcula a partir de l'anàlisi dels registres de temps de pas per parada. Durant el període 2015-2018 s'han obtingut un total de 19,3 milions de registres d'hores de pas per parada.

   2012 75,71
   2013 80,53
   2014 86,22
   2015 86,34
   2016 86,04
   2017 87,13
   2018 86,46

   Índex de qualitat dels autobusos (IQA)

   Mesura la qualitat observable de l'interior i l'exterior de l'autobús. S'obté a partir del control dels vehicles mitjançant la tècnica del client ocult. Durant el període 2015-2018 s'han dut a terme un total de 4.935 visites de control als vehicles.

   2012 98,25
   2013 98,74
   2014 98,95
   2015 98,77
   2016 98,46
   2017 98,25
   2018 97,98


   Índex de qualitat de parades (IQP)

   Avalua diferents aspectes de la qualitat de les parades, com ara la informació, el manteniment, la neteja i la col·locació. En el període 2015-2018 s'han realitzat un total de 25.588 avaluacions de parades.

   Índex de qualitat de prestació del servei (QPS)

   Mesura diferents aspectes de la qualitat del servei especial Aerobús, com les cues, les aglomeracions o els viatgers asseguts, mitjançant indicadors obtinguts a partir d'observacions in situ. Durant el període 2015-2018 s'han dut a terme un total de 292 visites de control.

   Els resultats d'aquests treballs de camp han servit per determinar els incentius o les penalitzacions econòmiques de les liquidacions dels contractes de gestió interessada amb les diferents empreses operadores dels serveis de gestió indirecta. Així, en tots els contractes la consideració de la qualitat es basa en el compromís de l'empresa adjudicatària de complir un nivell mínim per a cadascun dels indicadors establerts.

   El treball efectuat per la Direcció de Mobilitat i Transport de l'AMB pel que fa als controls de la qualitat del servei dels operadors de gestió indirecta ha estat certificat per AENOR mitjançant l'atorgament de la marca AENOR N de servei certificat en transport públic de viatgers.

   Valoració de bus de gestió directa per part dels clients:

   La nota mitjana obtinguda de l'estudi de satisfacció del client 2018 ha assolit enguany un nou màxim de 7,88 punts, en una escala que va del 0 als 10 punts.
 • Metro
  Una de les competències reconegudes a l'AMB per la Llei 31/2010 és la prestació del servei de transport públic subterrani de viatgers.

  Acabat el període 2015-2018, el servei de metro es fa a través de 8 línies, a les quals s'ha de sumar el funicular de Montjuïc, que formen una xarxa amb una longitud de 121,4 km, localitzada principalment al municipi de Barcelona, però que també connecta set municipis més de la primera corona metropolitana (Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet). El servei de metro té 158 estacions, incloent-hi la del funicular de Montjuïc, i, d'aquestes, 142 estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, fet que representa el 91% del total.

  La producció de servei ha arribat als 94,36 milions de cotxes-km, amb un número total de 1.564,40 milions de viatgers per al període 2015-2018.

  Dades a 31 de desembre de  2018:

  • Nombre de línies: 8 línies (L1, L2, L3, L4, L5, L11, L9/10 NORD, L9/10 Sud) més el Funicular de Montjuïc.
  • Longitud de la xarxa: 121,4 km (Inclou el funicular de Montjuïc)
  • Nombre d'estacions: 158 (inclou el funicular de Montjuïc)
  • Nombre d'estacions adaptades: 142 es troben adaptades a PMR (sense incloure el Funicular de Montjuïc). Les estacions adaptades representen el 91% del total de Metro (sense funicular de Montjuïc)
  • Cotxes-km útils recorreguts: 94,36 milions
  • Millores i comunicació
   Durant aquest període s'ha continuat treballant en l'objectiu de TMB de fer la xarxa de metro totalment accessible:

   • 2015: adaptades a PMR les estacions de Poble Sec de la L3 i rambla Just Oliveras de la L1.
   • 2016: adaptades a PMR les estacions de Poblenou de la L4, Collblanc (L5) i Zona Universitària (L3), les dues últimes dins de les actuacions de posada en servei de la L9 Sud. El 12 de febrer de 2016 es va posar en marxa el tram sud de la L9 amb 15 estacions adaptades.
   • 2017: instal·lació d'una nova escala mecànica a l'accés de l'estació de Barceloneta (L4) i substitució de l'escala mecànica de l'estació de Fondo (L1), accés carrer Mossèn Cinto Verdaguer, per una de nova i de menys alçada, cosa que va  permetre eliminar l'escala de pedra que hi havia a l'embarcament superior i millorar l'accessibilitat de l'estació.
   • 2018: posada en servei de dues noves estacions adaptades a la L10 Sud: Foc i Foneria, amb les quals s'ha arribat a un percentatge d'estacions adaptades a persones amb mobilitat reduïda del 91% de la xarxa. Estaven en fase d'obres 2 estacions, les de Jaume I i Vallcarca, i en fase de projecte 12 estacions: Ciutadella-Vila Olímpica (L4), els intercanviadors de Verdaguer (L4 i L5), Clot (L1), Maragall (L4 i L5), Plaça de Sants (L1 i L5), Espanya (L1 i L3) i Urquinaona (L1 i L4).
   La nota mitjana obtinguda de l'estudi de satisfacció del client 2018 ha assolit enguany un nou màxim en la xarxa de metro que ha estat de 7,73 punts, en una escala que va dels 0 als 10 punts.

   Per altra banda, el transport és un dels serveis en els quals l'AMB té establert un sistema de bonificació: el sistema de tarifació social, que té l'objectiu de facilitar l'accés als serveis de transport metropolitans de l'àmbit de la primera corona tarifària —metro, autobusos, tramvies i línies d'FGC— a les persones grans, amb diversitat funcional o recursos econòmics escassos.

   Els beneficiaris del sistema de tarifació social poden accedir als títols de transport següents:
   • Targeta rosa metropolitana gratuïta.
   • Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda: permet l'adquisició de la targeta integrada T4 de 10 viatges.
   • Passi metropolità d'acompanyant: permet utilitzar els serveis de transport amb un acompanyant sense que aquest hagi de pagar el bitllet.
   L'atorgament de la condició de beneficiari del sistema de tarifació social s'ha continuat fent de forma mensual, de manera que cada mes s'han incorporat al sistema una mitjana de 1.700 persones. L'evolució del nombre de targetes vigents durant aquest període mostra l'eficàcia del sistema com a estímul per a la participació en la vida ciutadana de les persones de més edat i com a element integrador de les persones amb diversitat funcional.

   La nota mitjana obtinguda de l'estudi se satisfacció del client 2018 ha assolit enguany un nou màxim en la xarxa de metro que ha estat de 7,73 punts, en una escala que va dels 0 als 10 punts.   Sistema de tarifació social
   Targeta rosa metropolitana gratuïta
   Passi metropolità d'acompanyant
  • Beneficiaris del sistema de tarifació social
   Beneficiaris del sistema de tarifació social 2015 2016 2017
   Targeta rosa gratuïta 183.098 186.230 182.914
   Targeta rosa tarifa reduïda 219.041 221.023 221.215
   Passi acompanyant 12.876 14.599 15.404
   TOTAL 415.015 421.852 419.533

   Durant el període 2015-2018, l'AMB ha continuat gestionant la Cambra de Compensació de la targeta multiviatge T4 entre les diferents empreses operadores, amb un volum total d'operació durant aquests anys que suposa uns 70,5 milions d'euros.

   L'Ordenança metropolitana de tarifació social estableix els 65 anys com a edat mínima per accedir al sistema de tarifació social. Tanmateix, en el període 2015-2018, l'AMB ha continuat renovant i signant diferents convenis amb els ajuntaments metropolitans per tal d'ampliar els beneficis del sistema de tarifació social als menors d'aquesta edat, establint en alguns casos l'edat mínima en 60 anys. Concretament hi ha convenis amb els ajuntaments de Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat (només el 2015), Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Viladecans.

   No només les persones grans es beneficien dels sistemes de bonificació de l'AMB, sinó també els joves, a través de la T-16, creada per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i de la qual l'AMB ha assumit la gestió i atorgament. Aquest títol de transport permet que les persones de 4 a 16 anys tinguin accés gratuït, sense limitació de viatges ni d'horaris, als serveis de transport metropolitans pertanyents al sistema tarifari integrat, dins de la zona tarifària en què resideixen.

   El desembre de 2016 es va aprovar l'ampliació de l'edat per ser beneficiari dels 14 als 16 anys. Durant el període 2015-2018, aproximadament 155.000 joves residents a l'àrea metropolitana de Barcelona han sol·licitat poder gaudir dels avantatges d'aquest títol de transport, i s'estima que aquesta xifra s'elevarà fins a 173.000 en el moment de tancament del mandat, el maig del 2019.

   Beneficiaris de la targeta T-16

   Municipi 2015 2016 2017
   Badalona 8.536 11.022 12.564
   Barcelona 81.965 103.213 112.504
   Castelldefels 1.149 1.514 1.926
   Cornellà de Llobregat 3.882 5.002 5.579
   El Prat de Llobregat 1.376 2.158 2.743
   Esplugues de Llobregat 1.716 2.359 2.726
   Gavà 607 839 1.115
   L'Hospitalet de Llobregat 10.150 13.303 14.781
   Montcada i Reixac 1.070 1.410 1.609
   Montgat 504 661 784
   Sant Adrià de Besòs 1.294 1.660 1.921
   Sant Boi de Llobregat 2.236 2.983 3.664
   Sant Feliu de Llobregat 975 1.327 1.738
   Sant Joan Despí 1.834 2.420 2.853
   Sant Just Desvern 567 816 1.048
   Santa Coloma de Gramenet 4.043 5.411 6.279
   Tiana 246 408 477
   Viladecans 1.155 1.488 1.832
   TOTAL 123.305 157.994 176.143

   També durant aquest període, i amb la vista posada en la millora mediambiental, l'AMB ha creat la targeta T-verda metropolitana, una iniciativa de l'AMB consistent en un passi de transport públic gratuït amb una durada de tres anys i vàlid a les 6 zones tarifàries. En poden ser beneficiàries les persones empadronades en municipis de l'AMB que hagin donat de baixa i desballestat un vehicle contaminant, que no hagin adquirit cap vehicle durant els últims 6 mesos i que es comprometin a no adquirir-ne cap altre durant el període de validesa d'aquesta bonificació.   Cambra de Compensació de la targeta multiviatge T4
   T-16
   T-verda metropolitana
 • Taxi
  Durant l'actual mandat, l'IMET ha incorporat en la reglamentació un conjunt de normatives orientades a incidir en la millora global del servei del taxi per tal de poder assolir uns marges adequats de competitivitat envers altres models de transport que avui s'ofereixen a l'entorn metropolità. 

  S'ha fet una reforma profunda dels requisits per a l'autorització de vehicles susceptibles de formar part del parc de taxis en què s'ha fet prevaler l'accessibilitat, la comoditat de l'usuari i del taxista com a garantia per a la qualitat del servei i, sobretot, l'ús de les energies netes i sostenibles. Alhora, s'han renovat les normes reglamentàries per a l'aplicació als vehicles i les llicències de taxi amb l'objectiu de mantenir i garantir un model de flota de taxis que respongui a les exigències i les necessitats de la ciutadania.

  En un mandat marcat pel conflicte entre el taxi, els vehicles VTC i l'ús de les aplicacions disruptives s'ha treballat estretament amb l'AMB per perfilar una reglamentació que defineixi els límits d'actuació dels VTC en territori metropolità i es respecti l'actual regulació del servei de taxi. El treball conjunt amb les organitzacions del sector ha permès avançar en l'aplicació de mesures reguladores del servei amb consens i amb participació activa de totes les parts implicades.

  També s'han establert durant aquests anys les sinergies necessàries per millorar els espais que el taxi necessita a l'entorn dels municipis metropolitans i assegurar un servei proper als usuaris i a les usuàries, sense oblidar el compromís de respecte al model de ciutats sostenibles que es perfilen. 

  IMET
  • Canvis normatius per avançar en qualitat
   En el període 2015-2019, l'IMET ha continuat treballant en la millora de la qualitat global del servei, mitjançant l'aplicació d'un seguit de canvis normatius:

   • Establiment de l'obligatorietat de portar el lector de targetes bancàries per al pagament d'un servei de taxi.
   • Regulació de la indumentària dels conductors i de les conductores per millorar la imatge del sector.
   • Harmonització reglamentària per a l'accés, la validesa i la renovació de la credencial de taxista amb les mesures que van substituir el BTP pel carnet de conduir B. 
   • Promoció de la modificació reglamentària per tal que s'apliquin més vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda (PMR) a les llicències de taxi. 
  • Modernització de la flota de taxis
   Un dels aspectes principals en la millora del servei és l'actualització de la flota de vehicles, per a la qual s'han dut a terme les actuacions següents:

   • Establiment d'una antiguitat màxima dels vehicles aplicats a una llicència de taxi en 10 anys des de la primera matriculació, i en 14 per als vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda i dels vehicles amb etiqueta 0. 
   • Renovació constant de la flota reflectida en les xifres de vehicles donats d'alta durant aquest període: 5.955 vehicles nous i 306 de segona mà.
   • Prohibició d'aplicar vehicles dièsel a llicències de taxi a partir de gener de 2019.
   • S'ha continuat treballant per a la qualitat, el nivell d'exigència i el compliment de les revisions metropolitanes tot vigilant l'estat de conservació dels vehicles i fent un seguiment del compliment dels requeriments interposats.
   • Ampliació del parc de taxis que circulen amb energies netes fins al 42%.
   • El 2016, l'IMET ha rebut el Distintiu de garantia de qualitat per la flota de taxis de baixes emissions per part de la Generalitat de Catalunya. 
   Gràfic Parc de taxis i fonts d'energia 2019
  • Estreta relació amb les organitzacions del sector
   Al llarg del període 2015-2019, l'IMET ha treballat de manera continuada amb les organitzacions del sector mitjançant el consens de mesures i la millora d'aspectes concrets del treball dels taxistes. Els acords assolits han permès:


   • Convocar, el maig de 2016, una consulta al sector amb l'objectiu de renovar la representativitat de les associacions del sector a efectes de la seva relació amb l'IMET.
   • Liberalitzar el servei en moments clau de demanda de taxis com ara caps de setmana i esdeveniments importants (Mobile World Congress, Primavera Sound, Sónar, etc.) amb el consens de les organitzacions representatives.
   • Realitzar reunions periòdiques per adequar els espais destinats al servei de taxi a les ciutats amb participació activa de les organitzacions del sector i, en especial, amb la gerència de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
   • Treballar amb AENA i amb els representants del taxi per millorar les condicions i els sistemes d'espera dels taxis a les zones habilitades a les dues terminals de l'aeroport de Barcelona.
   • Aprovar una tarifa de preu tancat aplicable a través de les aplicacions de mòbil de les empreses intermediàries que ja funcionen en el sector del taxi ha estat la primera mesura sorgida de l'estudi i l'anàlisi d'una futura estructura tarifària simplificada.
   • Participar en les reunions periòdiques del Consell del Taxi.
   • A més, s'han instal·lat desfibril·ladors a la zona d'espera de taxis de les terminals 1 i 2 de l'aeroport de Barcelona. 
   Consell del Taxi
  • Taxis i VTC
   L'IMET ha intervingut en les divergències del taxi i els VTC mitjançant l'organització i la participació en reunions amb representants del sector i el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. En aquest context:

   • S'han organitzat reunions específiques amb els representants del sector per tractar el problema del taxi i els VTC respecte a la proporció 1/30.
   • Hi ha hagut una participació activa en les reunions i iniciatives impulsades des de l'AMB per a l'aprovació d'una norma reglamentària que estableixi les condicions d'explotació dels VTC a l'àmbit metropolità.
   • S'ha col·laborat amb el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de definir els aspectes reglamentaris de la prestació del servei dels VTC a l'àmbit metropolità a partir de l'aprovació del RDL per part de l'Estat que modifica la Llei d'ordenació dels transports terrestres en aquesta matèria.
   Llei d'ordenació dels transports terrestres
  • Informació per a l'usuari i per al taxista

   Durant aquest període, s'ha treballat amb les plataformes digitals amb l'objectiu de donar una millor informació als usuaris del servei. Per a això, s'ha promocionat la participació de l'IMET en les xarxes socials mitjançant l'obertura del compte de twitter @AMBtaxi.

   A més, s'ha creat l'app de notificacions Taxi al dia, dirigida als taxistes i les taxistes en actiu, una eina obligatòria a través de la qual l'IMET informa sobre les novetats normatives i els esdeveniments diaris d'interès per fer efectiva la demanda de taxis. Des de la seva implantació el 2018, Taxi al dia ha generat més de 900 missatges.

   També s'han instal·lat nous punts d'informació tàctil a les terminals de l'aeroport que informen els passatgers sobre els preus aproximats d'un trajecte amb taxi. 

   Twitter @AMBtaxi
   Taxi al dia
  • Més inspeccions i rigor en la sanció
   L'IMET ha intensificat els controls i les inspeccions en els principals punts de demanda de taxis (aeroport, port, estació de Sants). Al mateix temps ha programat inspeccions nocturnes conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona per evitar l'intrusisme i les males praxis.

   Pel que fa als procediments sancionadors, s'han fet caducar 13 credencials professionals de taxista per infringir de forma sistemàtica el Reglament metropolità del taxi i s'ha resolt la caducitat de 5 llicències de taxi per l'incompliment de les condicions essencials d'explotació en aplicació del Reglament metropolità del taxi.

   Promoció de la mobilitat sostenible


   L'IMET ha treballat conjuntament amb els departaments de mobilitat dels ajuntaments en el manteniment de la xarxa de parades i en l'impuls de projectes per apropar el taxi a la ciutadania i racionalitzar la seva mobilitat. En aquest marc ha estat possible:

   • La senyalització de 41 noves parades de taxi, 38 a Barcelona i 3 en altres municipis.
   • L'inici d'un projecte d'implantació d'un nou model de parades (microparades) a la superilla del Poblenou i a l'esquerra de l'Eixample, amb la voluntat d'estendre-les a altres punts de l'àmbit metropolità.
   • L'adequació de les parades de taxi per donar servei al recinte de Fira Gran Via.
   • La planificació d'un carril exclusiu per a taxi per donar un servei més ràpid als usuaris dels grans esdeveniments com ara el Mobile World Congress.
   • La millora de la senyalització de les àrees d'encotxament i desencotxament de la parada de taxis de l'estació de Sants per atendre la demanda de taxis en condicions i afavorir l'ordenament de la zona. 

   Reglament metropolità del taxi
  • Accés a l'activitat del taxi
   En el període 2015-2019, un total de 10.170 persones s'han inscrit a les proves d'accés a la credencial de taxista, de les quals 8.982 s'han presentat a examen i 3.164 han resultat aptes. També s'han millorat les aplicacions informàtiques per al control i la realització dels exàmens per obtenir la credencial de taxista. 

   Proves d'accés a la credencial de taxista
  • Accions de formació
   L'IMET ha programat, per una banda, cursos de formació adreçats als següents col·lectius:

   • Al Cos dels Mossos d'Esquadra i a les policies locals de diverses ciutats metropolitanes per tal de donar a conèixer la normativa del taxi. 
   • Als professionals taxistes per tal d'introduir l'anglès com a eina de suport per al seu treball. Els cursos, tots en línia, s'han organitzat amb la col·laboració de Barcelona Activa i Turisme de Barcelona. Han participat 2.000 taxistes en els tres cursos programats.
  • Comunicació, promoció i publicitat
   L'IMET ha treballat en diferents fronts per millorar la promoció del servei de taxi i la comunicació institucional als taxistes i als usuaris del servei. Les actuacions dutes a terme han estat:

   • Impuls d'una campanya de promoció d'ús del taxi en els municipis metropolitans a través d'opis i banderoles.
   • Organització d'unes jornades per promocionar el coneixement i l'ús del taxi a les escoles de primària de l'àrea metropolitana.
   • Participació en les edicions de 2015 i 2017 de Fira Taxi, amb estands propis, i a les jornades divulgatives promogudes a l'entorn de l'esdeveniment.

   D'altra banda, aquests darrers anys s'han autoritzat 54 campanyes de publicitat a l'interior dels taxis, 120 a les portes i 69 als sostres.

   Fira Taxi
  • Solidaritat i taxi
   L'IMET ha donat suport a campanyes de solidaritat impulsades pels Taxistes Voluntaris de l'Hospital Sant Joan de Déu i per les dones taxistes de CrisTaxi, les quals col·laboren amb la Fundació d'Investigació Cris Càncer. 

   Taxistes Voluntaris de l'Hospital Sant Joan de Déu
   Dones taxistes de CrisTaxi