Innovació

Innovació

El Servei d'Innovació de l'AMB ha treballat en dues línies concretes, i sovint vinculades, durant el mandat 2015-2019, com són la secció Smartcity i la secció de la Difusió digital de les actuacions i serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Pel que fa a la secció Smartcity, aquest mandat ha significat la consolidació de la plataforma smart de l'AMB per donar serveis als municipis metropolitans. S'han implementat solucions IoT (internet de les coses) per millorar la gestió, i s'han generat nous productes digitals per millorar la presència en línia de l'Administració metropolitana.
Per la seva banda, la secció de Difusió digital ha assolit una remodelació important de la pàgina d'inici i de les subpàgines del web corporatiu, i ha generat nous suports per facilitar-ne la difusió. També s'ha implementat el disseny web adaptatiu (o responsive) com a rutina en la producció de productes digitals. El període 2015-2019 ha significat la consolidació de la navegació per a mòbil: més del 52% de la ciutadania accedeix als productes web a través d'aquests dispositius.

 • Plataforma Smart AMB

  La plataforma Smart AMB, que se centra en la integració d'informació, consolidació i desplegament de serveis compartits de tecnologies smart per a la seva aplicació en l'àmbit metropolità, s'ha implementat durant aquest mandat en la gestió de la xarxa de parcs i jardins, de les platges metropolitanes, de la promoció d'àrees d'activitat econòmica, així com en la gestió del Parc Riu Llobregat (versió d'escriptori):


  El 2019, la plataforma ha rebut una inversió important per part del fons FEDER de 4.297.520,66 €. Així, i gràcies a aquest cofinançament europeu es podran implementar més serveis metropolitans que ara s'han incorporat a la plataforma, com el transport públic i la gestió de residus (versió mòbil):


  També s'incorporen noves funcionalitats: eines per facilitar l'opinió immediata dels ciutadans, un sistema de queixes i suggeriments en línia, informació municipal addicional i la interrelació de les dades de gestió.

  A hores d'ara, dona servei a la majoria de municipis metropolitans i, durant el més de juliol de 2019, està previst que se n'hi incorpori un més, cosa que faria que tots els municipis metropolitans (36) tinguessin servei a la plataforma Smart AMB.

  Durant aquest mandat, la plataforma ha informat més de 145.000 incidències diverses i, per exemple, ha facilitat el seguiment de prop de 9.000 actuacions.

  INCIDÈNCIES
  Parcs 92.641
  Platges 55.263
  Rius 290
  Residus 539

  ACTUACIONS
  Parcs 8.309
  Platges 367
  Rius 26


  • Infraestructures smart
   En aquest mandat, la implementació de la plataforma Smart AMB no ha estat l'única acció en aquest àmbit. El Servei d'Innovació de l'AMB ha implementat altres solucions que signifiquen una millora important en l'atenció a la ciutadania. Destaquen l'aplicació de sensors intel·ligents per detectar possibles avaries a les dutxes de les platges i evitar així el malbaratament d'aigua i la instal·lació de sensors a totes les papereres semisoterrades de gran capacitat de les platges de tots els municipis metropolitans. Aquest nou sistema de telegestió permet saber de manera remota si estan plenes i, amb les dades enviades, fer una ruta de recollida més planificada i eficient.


   Una altra actuació destacada és la sensorització de fanals per determinar la potència necessària en l'enllumenat dels parcs metropolitans o la telegestió del reg (per estalviar aigua).

   Finalment, durant aquest mandat s'han instal·lat 33 bàculs Smart per poder donar als usuaris de la platja missatges sobre seguretat i emergències, estat del mar, canvi de banderes, incidències, etc. i unes 140 papereres de gran capacitat sensoritzades. Aquest nou sistema de telegestió permet saber de manera remota si estan plens i, amb les dades enviades, fer una ruta de recollida més planificada i eficient. La implementació d'aquesta millora s'ha fet de manera progressiva des del 2016.

   A més d'aquesta optimització de recursos, els sensors aporten molts altres avantatges. Així, redueixen l'emissió de CO2 dels vehicles de recollida, en disminueixen la freqüència de pas per la platja fins a un 80% i permeten la recollida exclusivament nocturna durant la temporada de platges, amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort dels usuaris.

   El sistema també incorpora un seguiment per GPS i avisos immediats en casos d'incidència, limita el desbordament de residus i ofereix dades interessants, com ara la freqüència de les recollides o els hàbits dels ciutadans.
 • Difusió digital
  Un dels objectius del SIAM (sistemes d'informació per a l'atenció multicanal) és el desenvolupament de productes que donin resposta a les necessitats de difusió i divulgació de la informació que genera l'AMB.

  Respecte dels productes finalistes i visibles a la ciutadania (front-end) es disposa en l'actualitat de deu suports digitals, de manera que la informació s'adapti de manera eficaç, en funció de la seva pròpia naturalesa i en funció de les necessitats de comunicació de la institució. Els suports digitals són:
  1. Web corporatiu: web principal de l'AMB.
  2. Webs estratègics: tenen l'objectiu d'agrupar i donar difusió personalitzada a accions estratègiques de l'AMB com ara, el web del PDU, el de l'Agència de Desenvolupament Econòmic o la campanya Canvi d'hàbits.
  3. Webs integrades: pàgines fetes fora del Servei d'Innovació que inclouen els estils del web corporatius i la capçalera i el peu de l'AMB, tot i estar allotjades en servidors externs. Sovint aquestes pàgines queden integrades en altres suports com webs especials o monogràfics.
  4. Webs especials: volem facilitar l'accés a la informació més particularitzada i de servei de l'AMB. Actualment hi ha cinc pàgines especials, que són el web del Parc Riu Llobregat, el web de les Rondes, la Guia didàctica del programa d'educació ambiental Compartim un Futur, el web sobre el nou servei d'aparcament metropolità i la Memòria de mandat. Abans que s'acabi el mandat està prevista la publicació de tres especials més: el Programa Millor que Nou de prevenció de residus, el web del Litomet, un repositori d'eines i recursos sobre el litoral metropolità, i la plataforma metropolitana de dades espacials IDEAMB, on es podrà consultar la informació geolocalitzada de l'AMB.
  5. Pàgines especials: disseny adaptat a continguts geoposicionats o plataformes específiques de cerca (serveis per empreses, economia circular, projectes energètics, biodiversitat...).
  6. Monogràfics: aquest suport, molt pensat per als mòbils, amb navegació en una única plana, serveis per donar resposta a accions molt localitzades o de petit format, com ara grans esdeveniments com el Post-Hàbitat III o sistemes de treball com el BIM. El monogràfic es podria, d'aquesta manera, comparar amb un fullet digital. També tenen una funció de landing page (pàgina d'aterratge) que permet la promoció de productes digitals propis, com ara l'app AMB Aparcament metropolità per a mòbils o informació de negoci present a Barcelona opportunity.
  7. Aplicacions mòbils: s'han creat quatre aplicacions natives per a android i iOS i, enguany, s'està desenvolupant la primera webapp.
  8. Butlletins: 14 butlletins de diverses temàtiques i tres serveis de notificacions push (avisos fitosanitaris, avisos per contaminació atmosfèrica i avisos del taxi), la qual cosa significa un volum de prop de 30.000 subscriptors i més de 400 enviaments, amb una mitjana d'obertura del 15%.
  9. Blogs corporatius: 7 blogs temàtics amb la incorporació prevista d'un altre abans de la finalització del mandat 2015-2019. Aquest format permet un tractament més personalitzat i flexible de la informació que generen les diferents àrees metropolitanes.
  10. Xarxes socials: un total de 29 xarxes socials, amb una forta presència de comptes de Twitter i Instagram.
  Pel que fa a l'evolució dels productes digitals, aquest ha estat el mandat de la consolidació. Després d'un desenvolupament intens el mandat anterior, el nombre de visites al web institucional (i, per tant, a la resta de suports web) ha mantingut una pujada sostinguda del 47%. Així, de les prop 170.000 visites/dia del 2015 s'ha passat, el desembre de 2018, a 300.000 visites/dia, la qual cosa implica una incorporació diària de 89 noves visites.

  Repositori d'eines digitals
  • Portals, webs, aplicacions, eines digitals i integracions
   • 8 portals web

    AMB, Taxi, Transparència, Memòria 2011-2015, Procés participatiu, Memòria 2015-2019, Consorci Metropolità de l'Habitatge, LIFE Methamorphosis

   • 5 webs integrades

    Web Metròpolis Barcelona (*), web de l'Agència de Desenvolupament Econòmic (*), web Canvi d'hàbits, Visor de qualitat de l'aire, Visor de fauna (*) suport de web estratègica

   • 9 webs especials

    Web de l'Habitatge, Parc Riu Llobregat, Guia didàctica, Rondes, Millor que nou, LitoMet, Aparcament, Plataforma IDEAMB i Memòria 2019

   • 16 planes especials i eines digitals

    Web Electrolineres, Situació ambiental, Perfil del contractant, Observatori econòmic, Serveis per a empresa, Imatge institucional, Organigrama, NUMAMB, CCAE, Calcula la teva ruta, Parades taxi, Bot de conversa de mobilitat, Avisos servei Mobilitat, Guia d'estils, TV IMET

   • 8 blogs

    AMB Metròpolis Barcelona, Blog de la Bicicleta, Educació per a la Sostenibilitat, Blog del Millor que Nou, Plataforma InnoAMB, Tenim Drets, Teixim llibertats, Clima | Energia, Agència Econòmica

   • 5 eines transversals

    dades obertes, formularis, butlletins, procés participatiu

   • 4 components

    Gràfic dinàmic, mapa dinàmic, timeline dinàmic i lector de xarxes socials

   • 4 apps i 1 webapp

    InfoParcs, InfoPlatges, Calcula la teva ruta, Taxi al dia | Estat de l'aire (webapp)

   • 10 integracions amb sistemes aliens

    DGT, Proactiva, Gencat, Bicibox, Servidor Cartogràfic de l'AMB (GIS), Serveis AMB Informació, Twitter, Facebook, Instagram i YouTube

   • 2 web services publicats

    Guàrdia Urbana, PGR

   • 3 cercadors generals

    integrats amb Google Custom Search

   • 43 cercadors temàtics

    Agenda, Notícies, Notes de premsa, Publicacions, Catàleg Opendata...

   • 3 eines de tramitació electrònica

    Amb sistema d'identificació i signatura VÀLid: presentació d'instàncies d'AMB (instància genèrica i de selecció de personal), gestió d'altes i baixes de taxistes IMET i formulari de dret d'accés transparència

   • 1 extranet

    Gestió d'informes d'idoneïtat i expedients del Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH)

  • Analítica web
   • % trànsit

    13 % servidors (AMB) 87 % extern (fora de l'AMB)

   • Tipologia trànsit

    45 % buscadors, 21 % enllaç web, 32 % directe, 2 % xarxes socials i altres

   • Dispositius d'entrada

    44 % ordinador, 52 % mòbils i 4 % tauletes

   • 299.699

    visites/mes

   • 153.786

    usuaris únics/mes

   • 2.380.000

    consultes/mes opendata

   • 785.698

    pàgines visites/mes

   • 2,62

    pàgines/visita

   • 2' 39"

    durada/visita

   • 51,47 %

    taxa de rebot

  • Volumetria de continguts
   • 15.691

    continguts web publicats

   • 1.731

    pàgines i articles publicats

   • 2.948

    notícies i notes de premsa

   • 27.240

    imatges pujades al gestor

   • 12.812

    documents pujats al gestor documental

   • 3.436

    activitats publicades

   • 1.130

    publicacions i estudis

   • 941

    serveis per empresa i prestadors de serveis

   • 504

    licitacions al perfil del contractant

   • 345

    entrades als blogs

   • 405

    punts d'interès

   • 76

    fitxes de tràmits (seu electrònica)

   • 92

    parcs i platges

   • 96

    ofertes d'ocupació pública

   • 86

    usuaris: 69 interns, 17 usuaris externs (amb sessió iniciada l'últim any)

  • Serveis directes
   • 8.593

    anuncis d'oferta/demanda i compra i venda de publicat al portal del Taxi (des de 2014)

   • 547

    usuaris del servei d'instàncies

   • 704

    instàncies de l'AMB presentades telemàticament (des de 2018)

   • 16.346

    registres a formularis (des de 2014)

   • 7.482

    inscripcions (des de 2014)

   • 426

    butlletins i notificacions per correu electrònic (des de 2014)

   • 29.492

    subscriptors a butlletins i notificacions

   • 1.052

    notificacions push enviades a l'app Taxialdia (des de 2017)

   • 16.803

    tràmits en línia de l'IMET (des de 2016)

   • 2.831

    expedients de rehabilitació CMH

   • 2.085

    informes d'idoneïtat CMH

   • 57

    usuaris extranet CMH