Desenvolupament social i econòmic

Dona treballant en una fàbrica

La metròpolis de Barcelona està sotmesa a canvis i transformacions d'abast global que requereixen mesures per garantir el seu creixement sostenible i inclusiu, tot adaptant l'economia del territori a nous reptes ambientals, tecnològics, socials, territorials i de governança.

L'acord de govern 2015-2019 va recollir els principis que han impulsat les polítiques de desenvolupament social i econòmic durant aquest mandat, tant els orientats a garantir la cohesió social, amb la implicació de les institucions, la societat civil i els agents econòmics i socials, com els destinats a impulsar les iniciatives de desenvolupament econòmic en un sentit ampli. En aquest sentit, l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic treballa per aconseguir els objectius esmentats a través de dos àmbits: el Servei de Polítiques Socials i l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic.