Acció internacional

$escapeTool.html($imatgeTextAlternatiu_)

Per al període 2015-2019, i dins de l'acord de govern metropolità, s'ha consolidat l'Àrea d'Internacional i de Cooperació en l'estructura de l'AMB. Aquesta àrea ha treballat en la necessitat de disposar d'una estratègia coordinada a escala internacional, especialment a Europa i a la Mediterrània, buscant la implicació de tots els serveis de l'AMB i vetllant per ser presents en els fòrums de debat i en els espais de decisió internacionals.

L'Àrea d'Internacional i de Cooperació ha fusionat l'acció exterior de l'AMB, que fins aleshores estava distribuïda entre diferents àrees de govern. Al capdavant hi ha hagut el vicepresident Alfred Bosch (fins al novembre de 2018) i a partir de desembre de 2018 la vicepresidenta i alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich.

La constitució del govern metropolità el 2015 inicia una etapa en la qual es compromet a projectar i posicionar l'AMB al món amb la finalitat (1) de cooperar i treballar en xarxa per enfortir el paper de les àrees metropolitanes a la Unió Europea i altres organismes internacionals, (2) d'identificar accions que donin resposta a les crisis socials, econòmiques i humanitàries i contribueixin a corregir les desigualtats socials a les nostres ciutats, (3) d'oferir, conjuntament amb els ajuntaments metropolitans, expertesa i coneixement a les aglomeracions urbanes i els governs metropolitans que cerquin suport per potenciar el seu desenvolupament i (4) d'establir oportunitats de cooperació i col·laboració internacional per a l'AMB, els ajuntaments, els actors econòmics i socials i les universitats del territori metropolità.